ห้องเรียนรวม (ทุกวิชา)

กำลังเข้าห้องเรียน .. คับผม.

ตรวจอุปกรณ์การเรียน

เริ่มด้วยวิชาพละศึกษา

และ  สังคมศึกษา (สามัคคี)

แบ่งงานกลุ่ม

หลายคน  อยากมีห้องเรียนแบบนี้..

รวมพลัง  แบบไม่ต้องหาร 2

กำลังเก็บการบ้าน คณิตศาสตร์ (บวกผลผลิต)

ผู้หญิงก็เก่งคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันนะ

พักน้อย  หรือพักใหญ่  ไมรู้ซิ

เข้าแถวเช็คชื่อกันหน่อย

ชื่นใจ..หายเหนื่อย

ปีนี้  ได้กินข้าวอื่มแน่

และแล้ว  ก็เริ่มวิชา  ลูกเสือ เนตรนารี..
ด้วยการเดินทางไกล

ต้องใช้วิทยาศาสตร์ เรื่องสมดุล  ซักกะหน่อยละ

แรงโน้มถ่วง  หนักหนา  สากัน

เรียนหนัก   ..เค้าเป็นแบบนี้เอง

จบการเรียน ตามแบบหลักสูตรแกนกลาง(ดอย) 2551
ที่
โรงเรียน บ้านแม่ขุนตื่นน้อย 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่