ถุงแขน เท้า คลายหนา่ว

25 - 31 ธันวาคม 2556  กลุ่มเติมใจ  นำคณะโดยคุณเกศินี  ได้เดินทางขึ้นดอย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งมอบโครงการน้ำประปา กับโรงเรียนต่างๆ   , แจกถุงแขนและถุงเท้า , รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆจากผู้มีจิตศรัทธา     แก่นักเรียนและชาวบ้านชุมชนบนดอย  ให้คลายหนาวได้ทั่วกัน