สนามเด็กเล่น นุ้ม..นุ่ม

แบบร่าง สำหรับ โครงการสร้า้งสนามเด็กเล่น 
จากยางรถยนต์

ด้วยความร่วมมือทั้งแรงกาย  แรงใจ  จากนักศึกษา
ม.แม่โจ้ฯ  จังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายร่วมกับน้องๆ ที่โรงเรียน

อีกโรงเรียนหนึ่ง

ระหว่างทาง

บรรยากาศ  หรืออีกชั้นบรรยากาศหนึ่ง

ทุลักทุเล

ถึงที่หมายซะที

ช่วยกัน

ท่าทางน่าสนุก อยู่

ไม่ใช่  ตรวจวัตถุระเบิดนะครับ

ใส่ร้า้ย  ป้ายสี

แจ่ม!!!เพิ่มความมั่นคง  ให้อนาคตของชาติ

สนุกสนาน   

อีกนิด..