น้ำใสใจจริง-น้ำประปาสู่ดอย

โครงการน้ำประปาสะอาด

ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย   ทำให้โครงการขยายตัวไปได้มาก  ในหลายโรงเรียนและชุมชนบนดอยที่สูงไกล   ในอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

จากน้ำป่าที่มาสารและวัตถุปนเปื้อนต่างๆ   ถูกนำมาผ่านกระบวนการ   เพื่อเป็นน้ำสะอาดที่ใช้ได้ตามปกติ   โดยมีการส่งมอบจากกลุ่มเติมใจ-คุณเกศินี   และผู้สนับสนุน   กับ 4 โรงเรียนบนดอยระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาตม 2556     รายละเอียดดูได้จาก   facebook.com/schoolzero



สภาพเมื่ออุปกรณ์ถูกติดตั้งแล้วเสร็จ


ทั้งเด็กนักเรียน  และผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายช่วยกันอย่างเต็มที่



นี่ก็เช่นกัน


ผู้ติดตั้งหลัก


ระหว่างงาน


สำรวจ


เฝ้าดู


ต่อเครื่อง


อีกแป๊บนึง


หน้าโครงการ-ผู้สนับสนุน


อีกโรงเรียนหนึ่ง


ระบบกรอง







ของหนัก


แล้วก็เสร็จตามความมุ่งหวัง