สนามเด็กเล่นยางรถยนต์


หลังจากที่ได้รับความร่วมมือจากค่้ายอาสาของน้องมหาวิทยาลัยฯ  ทำให้เกิดสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว   มาคราวนี้ (25-31 ธันวาคม 2556)  ต้องแต่งเติมสีสัน กันหน่อย