เฮ็ด..เห็ด ปลอดสาร

เป็นอีกโครงการหนึ่ง  ทีั่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพของ
อาหารสำหรับเด็กๆ บนดอย  
ซึุ่งเช่นเคยเป็นความใจดี  ของผู้ใหญ่ หลายคน
ร่วมกันทำให้เกิดขึ้น

เที่ยวแรก  เริ่มจาก เตรียมกระบอกเชื้อตามจำนวน
กว่า 9,000 กระบอกสำหรับ 9 โรงเรียน

ผลุบ..โผล่

ห้องเล่นเกมส์  สำหรับน้องๆด้านล่าง
แต่เป็นห้่องเก็บเห็ด  ที่ดูแลโดยเด็ก เด็ก สำหรับโรงเรียนบนดอย

ฟูเฟื่อง  ดีกว่าปลูกผัก ใน Face อีก (ว่าเข้านั่น!!)


กระบอกเห็ด งวดแรก

และแล้ว  เราก็สอนให้น้องๆจับปลาดีกว่า เอ้ย!...
สอนให้บรรจุเชื้อเห็ดเลย  ท่าจะดีกว่า

สังคม สามัคคี .. อีกครั้ง

ด้วย..ซิ

วิชาการตลาด  สำหรับคนในเมือง
แต่ที่นี่เรียนตั้งแต่ ประถม..คร๊าบ...
มีใน O-NET ป.6 ปีนี้รึเปล่า..น้า

ช่วยกัน


สังคมที่อยู่ร่วมกัน  ร่วมกันรับ  ร่วมกันให้

.........