สนามเด็กเล่นเติมใจ

 จากการร่วมแรง ร่วมใจ  ทั้งแรงในการจัดทำ  แรงในการจัดหา  สำเร็จเป็นสนามเด็กเล่น  อยู่ตามโรงเรียนบนยอดดอย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่