สนามเด็กเล่น โรงเรียนนำร่อง


โรงเรียน บ้านขุนแม่ตื่นน้อย

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
สนามเด็กเล่น เติมใจเพื่อเด็กและสังคม
โดยการร่วมมือ ของกลุ่มเติมใจ และ ชมรมเพื่อเด็กและสังคม
ม.ราชภัฎ จ.เชียงใหม่ก่อนจะมาเป็นสนามเด็กเล่น ในดงดอย 
นี่คือเบื้องหลังการทำงาน